Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/8/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/8/2019

2. Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 1/08/19

Ngày 31/07/19

W180

1005

1005

W210

887.5

887.5

W240

705

705

W320

605

605

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

575

575

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

532.5

532.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

487.5

487.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

Cảng xuất

Chủng loại

Ngày 28/06/19

Ngày 14/06/19

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

507

547

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

631

639

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

573

573

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - LWP

610

610

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - W320

675

675

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel – SP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

3.7

3.95

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

3.4

3.55

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

3.25

3.425

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

-

-

USD/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

1/08

1/08

USD/INR

69,46

69,46

USD/VND

23.170

23.140

INR/VND

335.83

336.10

RIEL/VND

5,62

5,63

 

 

Tin tham khảo