Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/7/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/7/2019

3. Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 01/07/19

Ngày 28/06/19

W180

1077.5

1077.5

W210

945

945

W240

745

745

W320

605

605

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

597.5

597.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

590

590

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

537.5

537.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

Cảng xuất

Chủng loại

Ngày 14/06/19

Ngày 31/05/19

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

547

547

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

639

639

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

573

573

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - LWP

610

610

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - W320

675

675

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel – SP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

3.95

3.95

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

3.55

3.55

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

3.425

3.425

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

-

-

USD/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

02/07

01/07

USD/INR

68.65

68.54

USD/VND

23.180

23.220

INR/VND

336,45

336,75

RIEL/VND

5.67

5.61

 

 

Tin tham khảo