Giá giá sắn lát bán nội địa ngày 11/7/2019
 

Giá giá sắn lát bán nội địa ngày 11/7/2019

Bảng giá sắn lát bán nội địa ngày 11/7/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

11/7

10/7

Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%)

4.800

4.800

Tây Ninh – mì cám (độ ẩm dưới 15%)

5.500-5.600

5.500-5.600

 

Tin tham khảo