Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 30/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 30/3/2017

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Theo nguồn tin quốc tế, giá gạo xuất khẩu tham khảo ngày 30/03/2017, chủng loại 5%/10%/15%/25%/gạo đồ/100%/gạo Hom Mali 92% hoặc Jasmine 5%.

Đơn vị: USD/tấn, FOB hàng tàu.

Chủng loại

Thái Lan

Việt Nam

Ấn Độ

Pakistan

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Gạo 5%

350

+1

355

0

388

0

375

0

Gạo 15%

-

-

348

0

373

0

355

0

Gạo 25%

339

0

335

0

365

0

342

0

Gạo đồ

360

+3

-

-

372

0

395

0

Gạo 100% tấm

325

0

318

0

295

0

318

0

Gạo Hom Mali 92%/ Jasmine 5%

575

0

475

0

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo