Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 27/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 27/3/2017

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Theo nguồn tin quốc tế, giá gạo xuất khẩu tham khảo ngày 27/03/2017, chủng loại 5%/10%/15%/25%/gạo đồ/100%/gạo Hom Mali 92% hoặc Jasmine 5%.

Đơn vị: USD/tấn, FOB hàng tàu.

Chủng loại

Thái Lan

Việt Nam

Ấn Độ

Pakistan

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Gạo 5%

348

+1

355

-2

388

-2

375

+3

Gạo 15%

-

-

348

-2

373

-2

355

+5

Gạo 25%

339

0

335

-3

365

0

342

+2

Gạo đồ

357

+2

-

-

372

0

395

+5

Gạo 100% tấm

325

0

318

-2

295

0

318

+1

Gạo Hom Mali 92%/ Jasmine 5%

575

0

475

0

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo