Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 27/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 27/2/2017

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Theo nguồn tin quốc tế, giá gạo xuất khẩu tham khảo ngày 27/02/2017, chủng loại 5%/10%/15%/25%/gạo đồ/100%/gạo Hom Mali 92% hoặc Jasmine 5%.

Đơn vị: USD/tấn, FOB hàng tàu.

Chủng loại

Thái Lan

Việt Nam

Ấn Độ

Pakistan

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Gạo 5%

353

1

360

5

380

10

385

5

Gạo 15%

-

-

355

5

370

10

-

-

Gạo 25%

342

6

345

5

360

10

345

0

Gạo đồ

365

2

-

-

375

0

400

0

Gạo 100% tấm

325

0

330

0

280

0

320

0

Gạo Hom Mali 92%/ Jasmine 5%

600

0

460

0

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo