Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 23/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 23/2/2017

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Theo nguồn tin quốc tế, giá gạo xuất khẩu tham khảo ngày 23/02/2017, chủng loại 5%/10%/15%/25%/gạo đồ/100%/gạo Hom Mali 92% hoặc Jasmine 5%.

Đơn vị: USD/tấn, FOB hàng tàu.

Chủng loại

Thái Lan

Việt Nam

Ấn Độ

Pakistan

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Giá

Tăng/
giảm

Gạo 5%

352

0

350

0

370

0

380

0

Gạo 15%

-

-

340

0

360

0

-

-

Gạo 25%

336

0

335

0

350

0

345

0

Gạo đồ

363

0

-

-

375

0

400

0

Gạo 100% tấm

325

0

325

0

280

0

320

0

Gạo Hom Mali 92%/ Jasmine 5%

602

0

460

0

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo