Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 31/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 31/01/2018

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

31/01/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

440-445

-5

Tin tham khảo