Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 30/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 30/11/2017

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

30/11/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

385-390

0

Tin tham khảo