Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 29/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 29/09/2017

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

29/09/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

383-385

-8

Tin tham khảo