Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 28/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 28/09/2017

Giá XK tham chiếu 5% ổn định

Chủng loại

28/09/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

390-395


0

Tin tham khảo