Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 27/04/2018

Giá XK tham chiếu 5% ổn định

Chủng loại

27/04/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

440-445

0

Tin tham khảo