Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 26/01/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 26/01/2017

Giá XK tham chiếu 5% tăng

Chủng loại

26/01/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

455-460

+8

Tin tham khảo