Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 25/01/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 25/01/2017

Giá XK tham chiếu 5% tăng

Chủng loại

25/01/2017

+/-

XK tham chiếu 5%

447-452

+5

Tin tham khảo