Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 23/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 23/04/2018

Giá XK tham chiếu 5% tăng

Chủng loại

23/04/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

445

5

Tin tham khảo