Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019

Giá XK tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

16/5/2019

+/-

XK tham chiếu 25%

365

0

Tin tham khảo