Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 9/11/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 9/11/2018

Giá XK tham chiếu 25% ổn định

Chủng loại

9/11/2018

+/-

XK tham chiếu 25%

396

0

Tin tham khảo