Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 31/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 31/01/2018

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

31/01/2017

+/-

XK tham chiếu 25%

420-425 -5

Tin tham khảo