Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 27/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 27/11/2017

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

27/11/2017

+/-

XK tham chiếu 25%

375

-5

Tin tham khảo