Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 26/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 26/09/2017

Giá XK tham chiếu 25% ổn định

Chủng loại

26/09/2017

+/-

XK tham chiếu 25%

365

0

Tin tham khảo