Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 23/01/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 23/01/2017

Giá XK tham chiếu 25% tăng

Chủng loại

23/01/2017

+/-

XK tham chiếu 25%

410-415
-

Tin tham khảo