Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 22/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 22/12/2017

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

22/12/2017

+/-

XK tham chiếu 25%

369 -2

Tin tham khảo