Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 13/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 13/06/2018

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

13/06/2018

+/-

XK tham chiếu 25%

420

-3

Tin tham khảo