Giá gạo xuất khẩu các nước Châu Á ngày 24/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu các nước Châu Á ngày 24/5/2017

Giá chào gạo 5 Thái Lan ổn định

Chủng loại

24/05

+/-

Gạo XK 5% tấm - Thái Lan

417

0

Gạo XK 25% tấm – Ấn Độ

360

0

Tin tham khảo