Giá gạo xuất khẩu các nước Châu Á ngày 19/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo xuất khẩu các nước Châu Á ngày 19/5/2017

Giá chào gạo 5 Thái Lan tăng

Chủng loại

19/05

+/-

Gạo XK 5% tấm - Thái Lan

410

5

Gạo XK 25% tấm – Ấn Độ

355

-5

Tin tham khảo