Giá gạo XK 5% tấm Thái Lan và 25% tấm Ấn Độ ngày 31/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo XK 5% tấm Thái Lan và 25% tấm Ấn Độ ngày 31/05/2017

Giá chào gạo 5 Thái lan giảm nhẹ

Chủng loại

31/5/2017

+/-

Gạo XK 5% tấm – Thái Lan

422

-1

Gạo XK 25% tấm - Ấn Độ

365

0

Tin tham khảo