Giá gạo XK 5% tấm của Thái Lan và 25% tấm của Ấn Độ ngày 25/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo XK 5% tấm của Thái Lan và 25% tấm của Ấn Độ ngày 25/05/2017

Giá chào gạo 5 Thái Lan tăng

Chủng loại

25/05

+/-

Gạo XK 5% tấm - Thái Lan

419

2

Gạo XK 25% tấm – Ấn Độ

360

0

Tin tham khảo