Giá gạo TP 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo TP 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

Giá gạo TP 504 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

28/06/2017

+/-

TP 504

8,300

-100

Tin tham khảo