Giá gạo TP 504 tại Kiên Giang ngày 27/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo TP 504 tại Kiên Giang ngày 27/06/2017

Giá gạo TP 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

27/06/2017

+/-

TP 504

8,400

0

Tin tham khảo