Giá gạo TP 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo TP 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

Giá gạo TP 504 tại kho ở Cần thơ ổn định

Chủng loại

26/06/2017

+/-

TP 504

8,350

0

Tin tham khảo