Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 29/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 29/06/2017

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

29/06/2017

+/-

TP 5 cạp mạn

Cập mạn

8,450

0

Tin tham khảo