Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 30/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 30/3/2017

Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 8h sáng ngày 30/3 tại Kiên Giang ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí