Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 28/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 28/3/2017

Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 8h sáng ngày 28/3 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Gạo thành phẩm 5: 7500
Gạo thành phẩm 15: 7300

Tin tham khảo