Giá gạo thành phẩm tại Chợ Bà Đắc ngày 22/2 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm tại Chợ Bà Đắc ngày 22/2 ổn định

Tại Chợ Bà Đắc, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn đinh, nguồn gạo ít, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Chợ Bà Đắc ở mức 8400 đồng/kg, tại kho, giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 10000 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm OM 6976 ở mức 9000 đồng/kg, tại kho.

Tin tham khảo