Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 31/10/2017

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

31/10/2017

+/-

TP OM 6976

9,300 +100

Tin tham khảo