Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 30/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 30/11/2017

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

30/11/2017

+/-

TP OM 6976

9,250 -50

Tin tham khảo