Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/07/2017

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

29/07/2017

+/-

TP OM 6976

8,900

-100

Tin tham khảo