Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/01/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

29/01/2018

+/-

TP OM 6976

10,200 +100

Tin tham khảo