Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 28/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 28/07/2017

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

28/07/2017

+/-

TP OM 6976

9,000

-100

Tin tham khảo