Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

27/04/2018

+/-

TP OM 6976

9,900

0

Tin tham khảo