Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 26/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 26/07/2017

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

26/07/2017

+/-

TP OM 6976

8,900-9,200

0

Tin tham khảo