Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 04/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 04/01/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

04/01/2018

+/-

TP OM 6976

9,300 0

Tin tham khảo