Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 30/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 30/09/2017

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

30/09/2017

+/-

TP IR 504

8,400

0

Tin tham khảo