Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 29/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 29/11/2017

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

28/11/2017

+/-

TP IR 504

8,300 -100

Tin tham khảo