Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 29/01/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

29/01/2018

+/-

TP IR 504

9,700-9,800 0

Tin tham khảo