Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 26/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 26/01/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

26/01/2018

+/-

TP IR 504

9,700 +100

Tin tham khảo