Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

21/04/2018

+/-

TP IR 504

9,400

50

Tin tham khảo