Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 28/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 28/08/2017

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

28/08/2017

+/-

TP 5 cạp mạn

Cập mạn

8,400

-50

Tin tham khảo