Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 04/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 04/01/2018

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

04/01/2018

+/-

TP 5 cạp mạn

Cập mạn

8,600

0

Tin tham khảo