Giá gạo Thái Lan tiếp tục ổn định trong tuần, Giá NL/TP IR 504 xu hướng giảm về cuối tuần, Giá Nếp tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan tiếp tục ổn định trong tuần, Giá NL/TP IR 504 xu hướng giảm về cuối tuần, Giá Nếp tiếp tục giảm

Giá gạo Thái Lan ổn định ở mức 375 cho gạo 5, vụ mùa 2016/17

Nếp giá giảm, kho chào giá nếp Long An 425, khách chỉ chịu trả 420-422 USD/tấn

Iraq mời thầu 30 ngàn tấn gạo từ các nguồn

Có tín hiệu Việt giao hàng đi Iran

TIN ĐỒN: OLAM lấy gạo Việt giao NFA/Philippines

Tin tham khảo